വിരുന്നു ശാല

0

Rajinder Kothi, Baradari Gardens, Baradari, Patiala, Punjab 147002, India, Patiala

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം, ഹീറ്റിങ്ങ്

Patiala-Nabha Road, India, Patiala, Punjab 147005, India, Patiala

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, ബാത്ത്റൂം

Nabha Road, Near Bhakhra Bridge, Patiala, Punjab 147004, India, Patiala

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ബാത്ത്റൂം

കൂടുതല്‍ -16 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക